Visie

We hebben onze Visie, Missie en Doelen voor 5 jaar vastgesteld (2022-2026)

VISIE
Wij willen een kerk zijn waar Jezus Christus centraal staat, waar God wil wonen.
Wij willen een gemeente zijn waar je de liefde van de Vader ervaart.
Wij willen graag dat iedereen groeit, in de relatie met Jezus. Meer kennis krijgt van Gods woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn leven mag ontdekken.
Wij willen graag dat iedereen aan de mensen om zich heen laat weten dat, God van hen houdt.
Wij willen ook voor jongeren een aantrekkelijke kerk zijn.

MISSIE
Wij willen volgelingen van Jezus maken. Zoals Jezus ons opdraagt o.a. in Mattheus 28:19.
Wij willen een liefdevol, gastvrij huisgezin zijn waar Jezus Christus centraal staat.
Wij laten ons leiden door de Heilige Geest en onderwijzen vanuit de Bijbel (Gods woord). Wij willen bouwen aan een vertrouwelijke relatie met God en met elkaar.
Wij willen Hatert laten zien dat God de Vader van ze houdt in woord en daad.

DOELEN
*Een plek zijn waar wekelijks buurtbewoners binnen kunnen lopen om:
-koffie/thee te drinken
-contact te hebben en of een gesprekje te hebben
-te shoppen
*Drie Alpha cursussen draaien (Youth Alpha) eventueel in samenwerking met anderen.
*Door groei met nieuwe leden, de gemiddelde leeftijd elk jaar een jaar verjongen zodat over 5 jaar de gemiddelde
leeftijd 40 is.
*Ieder gemeentelid is op één of andere manier actief betrokken bij de gemeente.
*Uitbreiding en verjonging van het oudstenteam.
*Bijbelstudies en connecten met elkaar

*Jaarlijks drie Saturday Night Services voor jongeren organiseren