De gedragscode waaraan iedereen moet voldoen

Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Omdat wij als leiding vinden dat iedereen in de kerk zich veilig moet voelen hebben wij ons verbonden aan de gedragscode voor leidinggevenden.
Deze gedragscode geldt niet alleen voor ons als leiding maar voor iedereen die enige vorm van leiding geeft. Dit geldt dus ook voor de kinderdienstwerkers; groeigroep-coördinatoren; pastoraal- en diaconale werkers; voorbidders. Zelfs het team dat voor de koffie/thee/catering zorgt behoort hiertoe.

Deze gedragscode kunt u inzien door hier te klikken.