PGJ een veilige kerk

Dit is wat wij voor iedereen willen zijn: Een veilige kerk!

Wij vinden het als leiding van de Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen (PGJ) belangrijk dat iedereen veilig is en zich veilig voelt binnen de kerk.
Als leiding hebben wij aangegeven dat wij ons houden aan de richtlijnen voor Leidinggevenden zoals dit is omschreven door de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)


Omdat veiligheid een belangrijk aspect is binnen de kerk hebben wij een vertrouwenspersoon gezocht, die voor iedereen benaderbaar is en staat voor de Bijbels normen en waarden.
Je kan in contact komen met deze vertrouwenspersoon door hier aan hem een e-mail te sturen.

Om een onafhankelijke vertrouwenspersoon buiten de Pinkstergemeente Jozua beschikbaar te hebben, zijn wij aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).

Zie de onderliggende items voor meer informatie.

Klachtenregeling

Stichting gedragscode leidinggevenden

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)

Klacht doen via SEM