Kan ik Gods kind worden?

Ja dat kan zeker!

Je kan een kind van God worden door oprecht dit gebed te bidden:

 

“Heer Jezus Christus, ik geloof dat u de Zoon van God bent en de enige weg tot God.
Ik geloof dat U aan het kruis stierf voor mijn zonden, dat U werd begraven en dat U op de derde dag opstond wit de dood.
Nu is alle macht in de hemel en op de aarde aan U gegeven, omdat U voor mij aan het kruis min zonden droeg en min straf betaalde.
Op die basis vraag ik U nu om vergeving van al mijn zonden.
Ik wijd min leven aan U toe, opdat U min Heer en Redder bent en ik vanaf nu voor eeuwig bij U zal horen.
Heer Jezus, dank U voor uw genade.
Vanwege uw beloften geloof ik dat U mij nu ontvangst en ik dank U ervoor. In Jezus' naam.
Amen."