Groeigroep Nijmegen Midden

18 april 2018
19:30 tot 21:30

Groeigroep Nijmegen Midden


Om de twee weken komen wij als groeigroep bij elkaar om samen te bidden en Gods Woord te bestuderen.